вторник, 25 юни 2013 г.

Скъпи приятели,

Нашата кауза, макар в последно време да няма предишната активност на своето публично отразяване, извоюва определена победа в съда. Митко Делев спечели делото срещу неговото неправомерно уволнение на първа инстанция. За жалост не така стоят нещата с делото на друг наш преподавател - Анета Иванова. Поради несериозно отношение към съдебната процедура и нежелание да си получи призовката, отстрана на ответника, Съдът е отменил за трети път делото на г-жа Иванова и все още не му е даден ход. Фактите намекват за това, че и.д.д. Мариела Папазова се страхува да влезе в съдебен дебат и се стреми да спечели време. Нашето очакване и надежда е, че справедливостта ще възтържествува, рано или късно.


понеделник, 3 юни 2013 г.

Папка, която съдържа копия от документи и писма в обем от 133 страници.

ПИСМО

 (Публикуваме писмото до служебния министър на културата  Владимир Пенев срещу безобразията и беззаконията, които се случват в НГДЕК през последната 2012/2013 учебна година,  подписано от 173 учители, родители и възпитаници на Гимназията през април 2013 г.)

                                                                                                         

                                                                                                          До                                                                   
                                                                                                          Министъра на културата
    Уважаеми Господин Пенев,

Ние, учители, завършили ученици и родители на настоящи ученици от Националната гимназия за древни езици и култури ,,Константин Кирил Философ” се обръщаме към Вас с молба по повод продължаващите  беззакония, управленски произвол, тормоз и престъпване на всякакви етични норми по отношение на ученици, учители, родители и служители от изпълняващата длъжността директор Мариела Папазова да вземете спешни мерки Мариела Папазова да бъде отстранена от тази длъжност. Основание за нашате преценка и искане са множеството нарушения и тормоз, които удостоверяваме с копия в препискa от 132 листа, приложена към настоящия сигнал, и се отнасят до всички заинтересовани лица, както следва и от най-фрапантните примери по отношение на:

I. Учениците
1. Поправителните изпити през месец септември бяха проведени от външна комисия от преподаватели от Софийския университет вместо от учителите, които преподават на  випуските по съответните предмети, с цел конкретни ученици да бъдат облагодетелствани. Подобна подмяна на комисия е нарушение на  Наредба №3 за оценяване и удар върху авторитета  на учителя. За част от тези изпити на изпитващите не са предоставени протоколи, което ги прави изпитите невалидни. Не е уточнена комисия за изпита по модул „Новогръцки език“. Ученичка, останала на поправителен изпит, чака до 10 часа, чака да бъде уточнена комисията и да й бъдат дадени задачите, след като началото на изпита е от 9 часа. Помoщник-директорът Нели Славеева моли преподавател по старогръцки език да даде задачи и го прави член на изпитната комисия, въпреки че той няма необходимия ценз да изпитва по новогръцки език. След като той й обяснява това, тя заявява, че „В РИО не знаят старогръцки-новогръцки, какво от това”. След известно объркване изпитът се провежда благодарение на отговорното отношение на учителя по новогръцки, подготвил се и дошъл във въпросния ден, макар и в отпуска, без да е уведомен от ръководството.
2. Изпитите за окончателно оформяне на оценка за първия учебен срок на учениците, направили над допустимия максимум отсъствия по старобългарски и по старогръцки език, бяха опорочени като и.д.д. Мариела Папазова лично се погрижи учениците да преписват и отмени задължителния устен изпит, който следва писмения според Наредба № 3 .
3. На 05.10.2012 г. и.д.д. Мариела Папазова, чрез подвеждане, дезинформация и клевета към учители, подбуди към фалшив протест учениците, с което ги тласна към неприсъствие в учебните часове и използване на опасни за здравето и живота им материали  / пиратки/ в двора на училището.
4.  И.д.д. Мариела Папазова кани всеки ден в кабинета си ученици, като ги стимулира да търсят компрометираща информация за конкретни учители  и ако не получи такава, се отнася с тях неподобаващо и за директор, и за педагог, и за зрял възрастен човек.
5. И.д.д. Мариела Папазова подбужда определен кръг ученици да пишат подписки срещу учителите си с цел изнудване за по-високи оценки, с което ги покварява.
6. И.д.д. Мариела Папазова прилага двоен стандарт спрямо учениците: на едни се разрешава да се обръщат към нея на ,,ти”, на други – тези, които си позволяват открито да изразяват личното си мнение и възмущение от неадекватните й форми на управление – се крещи и се държи непристоен език, отправят се заплахи, издават се незаконни заповеди за наказания, негласувани от Педагогическия съвет, което е нарушение на Закона за народната просвета и Правилника за приложение на закона за народната просвета. Искат се писмени обяснения от ученици, което е незаконна форма спрямо ученици, и ако в обясненията им няма нищо, което може да навреди на конкретен учител, те не се завеждат в деловодството и/или се унищожават. Отнемат им се извънкласни дейности и са наказвани да преподават вместо напуснал учител.
Отношението към родителите  не е по-различно: и.д.д. Папазова се е обградила с малка група родители начело с Ирина Репуц, смятащи се за Настоятелство, които вместо да работят в полза на училището, както е разписано в ЗНП, подкопават устоите му. Това буди у нас подозрение, че съществуват комерсиални апетити към училището. А загрижените за нетърпимата атмосфера в училището родители са умишлено изолирани и срещат грубо и пренебрежително отношение от страна на ръководството.
В резултат на това учениците идват на училище, изпълнени с напрежение - едни със  страх, други с реваншизъм, и не участват  пълноценно в учебния процес. Формира се у тях чувство за несправедливост и несигурност, което на моменти води до прояви на агресия и силен афект. Голяма част от учениците са изключително разстроени от случващото се в гимназията, други – силно озадачени, трети се възползват от "правомощията”, които са им дадени от и.д.д. Папазова. Тези отрицателни емоции възпрепятстват ефективния учебен процес, водят до постоянно ескалиране на напрежението сред учениците и до нарушаване на всички морални и етични норми на общуване в едно малко общество, каквото е училището. Всички ние сме силно загрижени поради факта, че поведението на и.д.д. Папазова е далеч от всякакви педагогически постулати и норми, което от своя страна създава у голям брой ученици чувството за безнаказаност, безотговорност и насаждане на определен, крайно нелицеприятен манталитет на поведение, което и сега, и на по-късен етап от живота им безспорно ще навреди.
 
II. Учителите:
1. И.д.д. Мариела Папазова издаде над 30 заповеди за писмени обяснения по измислени поводи, три класни ръководства бяха отнети без причина и без обяснения, което вреди на учениците, които са привързани към класните си ръководители. Това от своя страна също повишава нивото на напрежение сред тях, тъй като обяснения за тези действия от страна на и.д.д. Папазова те не получават. Наложени бяха, без да се спазва Кодексът на труда, около 10 дисциплинарни наказания въпреки аргументираните писмени обяснения, 4 незаконни дисциплинарни уволнения, постигнати чрез организиране на заговори, скалъпване на доноси и измислени обвинения. Заведени са 2 дела в СРС срещу нея за незаконни уволнения, предстои дело за тормоз, обида и клевета, които неминуемо ще ощетят бюджета на училището. Предстои завеждане на още два подобни иска.
2. И.д.д. М. Папазова напълно пренебрегва ролята на Педагогическия съвет по ППЗНП и ЗНП във всичките им части, като не приема и не изслушва мнения, препоръки и предложения по учебно-възпитателния процес - авторитарно и некомпетентно както от нейна страна, така и от страна на помощник-директора Нели Славеева.
3. Общуването между и.д.д. М. Папазова и педагогическия колектив се състои в еднопосочни послания от нейна страна по всяко време, които, с огромно неудобство, ще си позволим да Ви споделим: ,,Как се гледате сутрин в огледалото?!’’, „превърнали сте училището в гробище”, „завинаги ще престанете да безобразничите”, „смучете с разни хоботчета от бюджета’’, „ще ви оправя всичките”, „превръщате децата във едни франкенщайновци”, ,,ти си ми ниска топка”, „вие сте комплексари и лицемери”, „Ще има още уволнения, но ще ви изненадам в какъв ред”, „Не изпитвам никакво уважение към вас”. Тези шумни публични изяви се отразяват изключително зле на учениците – едни страдат, а други взимат лош пример.
4. И.д.д. М. Папазова допусна в гимназията брат си Тити /Константин/ Папазов, който си позволи да обижда и заплашва колеги и Синдикалната организация към СБУ. Същият е нападнал физически Синдикалния председател при среща с Янка Такева.
5. Непрестанните заплахи и психическият тормоз принудиха трима колеги да напуснат гимназията доброволно, а по-голямата част от колегията мълчи от страх със сведена глава. И.д.д. Папазова си позволи да поръча статии в размер на две страници във в. „Телеграф”, в които са оклеветени по безобразен начин шестима наши колеги, един от които е титулярният директор, понастоящем в отпуск по майчинство. Този грозен акт руши дълго граденото и ползващо се с добро име реноме на НГДЕК, която е преди всичко една културна институция.

III Институциите:
1. И.д.д. Папазова проявява неуважение към МК. В резултат на наше открито писмо до министър Вежди Рашидов заместник-министър Митко Тодоров взе отношение като на 07.12.2012 г. проведе среща с Педагогическия съвет и ръководството на НГДЕК, на която той призова ,,да заровим томахавките” и заяви, че занапред и.д.д. Папазова ще промени поведението и политиката си спрямо ученици и учители с цел да се подобри климатът в НГДЕК. Още на следващия работен ден бе уволнена поредната наша колега, а в седмицата, в която г-н Митко Тодоров бе назначен за директор на НДК и напусна МК, бяха издадени 4 заповеди за дисциплинарни наказания, една от които за дисциплинарно уволнение.
2. И.д.д. Папазова е проявила неуважение към РИО-София – в отговора на Инспектората за направена проверка по нашето открито писмо ясно личи, че Директорът, заместниците й и т. нар. от нея „морална комисия”, негласувана никога от никого и състояща се от трима приближени, са лъгали и са отричали нарушенията, за които сигнализираме.
3. И.д.д. Папазова отказва да дава адекватни обяснения на зададени въпроси относно нейните действия, единственото обяснение, което чуваме от определен период насам е: „Съгласувано е с МК или РИО.”, от което ние самите тънем в недоумение, тъй като няма как да се съгласим с факта, че уважавани институции биха дали съгласието си за извършването на незаконни действия!
Освен всички тези безобразия очевидно и.д.д. Мариела Папазова не уважава спецификата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, пренебрегва специфичния и уникален профил на училището и руши един от основните му стълбове, градящ се на взаимно уважение, диалог, свобода на общуването между ученици  учители и възпитаници, както и неговата демократичност. Един от примерите за това е опитът й да промени учебния план на гимназията в ущърб на специалните предмети, който  бе осуетен след подадена от нас на 02.10.2012 г. докладна от Министерство на културата.
     Уважаеми г-н Министър, молим Ви, проявете загриженост и приложете цялата тежест на закона спрямо настоящето ръководство на НГДЕК в името на класическото образование в България, за което ще Ви бъде благодарна и признателна не само цялата класическа общност, но и всички загрижени за качественото хуманитарно образование в България.


                                                                                                                 
                                                                                                                      Април  2013 г., София


                                                                                                                

петък, 10 май 2013 г.


Скъпи приятели,

Днес се случи поредното ПАПАЗОБРАЗИЕ !
След като и.д.д. Папазова заяви в публичното пространство, че всички уволнения, които е извършила са законосъобразни, а нейните епигони начело с Искра Бамбова,  Бойко Атанасов и Лидия Домарадска го потвърдиха от позицията на очевидци, днес нито директор, нито представител или адвокат на НГДЕК, не е посмял да се яви пред Софийски районен съд на делото по иска на Митко Делев и да докаже тези твърдения. От какво се страхува и.д.д.-то?! От справедливостта на българския съд?

понеделник, 15 април 2013 г.


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СПАСЕНИЕТО НА НГДЕК
След два протестни митинга, две пресконференции и множество медийни изяви Министерство на културата на 12 април т.г., най-сетне излезе с официална позиция спрямо разрушителния конфликт в НГДЕК. В нея Министерството потвърди престъпното си безучастие, което демонстрира и на работната среща с представители на класическата общност от 04.04.2013 г.

Отново бяха оставени без внимание многобройните незаконни, непедагогични и неколегиални действия на и.д.д. Мариела Папазова, включващи конкретно пренебрежение към основните закони, правилници и наредби за системата на образованието, трудовото право и колегиалния морал.

Официалното становище на нашия принципал отново се отнесе с високомерно мълчание към предоставената му от нашия Инициативен комитет документация в размер на 150 страници. Дали това се дължи на факта, че тя безапелационно уличава Мариела Папазова в пълна административна и управленческа некомпетентност? В публикувания от Министерството текст не се открива дори скромно желание за позиция към многобройните клевети, които ръководството на НГДЕК тиражира в медиите към дългогодишни и заслужили преподаватели в училището.

Ето защо дълбоко не разбираме „грижата” на Министерството към приключването на учебната година и организирането на нов прием, с която оправдава своето бездействие спрямо острия конфликт. Кой ще кандидатства в НГДЕК, ако твърденията, че в училище работят шамани, вещици, садисти, пияници, педофили, сексуални маниаци, интриганти, лъжци  и побойници, останат официално неопровергани, а източникът им – ненаказан?  По този повод напомняме, че всички тези клевети на Мариела Папазова бяха опровергани неоспоримо в публичното пространство.

Цялата тази измислена и гнусна проблематика отклонява вниманието от истинските проблеми на НГДЕК – изработването на нова наредба или постановление, които правно да защитят традицията и спецификите на единствената  национална класическа гимназия, която предлага систематичен и доказал се в годините контакт с духовното наследство на България, Европа и човечеството.

В тази връзка настояваме за среща на нашия инициативен комитет лично с министър Пенев и запознаването му с всички безобразия в училището ни. Декларираме, че няма да престанем да търсим отговорност от всички чиновници в Министерство на културата, които са проявили престъпно бездействие или подкрепа към нарушенията на и.д.д. Папазова. Настояваме за публичност на цялата документация, с която тя е назначена на този пост, защото фактът, че 16 години тя е била далеч от образованието, пролича още с назначението й. Уведомяваме всички институции в България и нашите симпатизанти, че до изборите на 12 май 2013 и до 14 май, когато завършва випуск 2013, ще се въздържаме от открити протести, но ще продължим да упражняваме медиен и институционален натиск. Ако нашите искания не бъдат обсъдени, след тези дати ще започнем ежедневни масови протести. По този повод категорично отхвърляме инсинуациите, че вината за евентуален слаб прием в НГДЕК ще бъде наша. Причините за него трябва да се търсят в отказа на Министерство на културата да уважи нашето искане за отмяната на изпита по История/ 2011- 2012 г./, който е свързан с най-грубите корупционни практики в училище, и деструктивното управление на и.д.д. Мариела Папазова, базирано на принципа ,,Разделяй и владей”, а не - на принципа ,,Помогни ми да те возвися”.

Българската общественост трябва да попречи за методичното съсипване на единственото национално огнище за класическо хуманитарно образование в училищната ни система.

Чуйте ни, защото ако днес подминете гласа ни, утре тишината и равнодушието ще легнат над всички. Тогава ще е много късно някой да пали огън.                                                            ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СПАСЕНИЕ НА НГДЕК
                                                                                                                   
                                                                                                                 СОФИЯ, 15 АПРИЛ 2013 г.

вторник, 26 март 2013 г.


СРЕЩАТА МЕЖДУ И.Д.Д. ПАПАЗОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИЦИНа 26 март 2013 г., през първия учебен час и.д.д. Папазова кани на среща всички паралелки от XI клас, която се състои във времето, отредено за час на класа. На срещата присъстват много по-голям брой ученици, отколкото всъщност са поканени, като нито един випуск не остава без представителство (участват представители на УС от VIII клас, IX клас и X клас).

И.д.д. Папазова започва дискусия в рамките на добрия тон, като се опитва да обясни причините, поради които се стига до дисциплинарното уволнение на г-жа Илонка Джалева (Вж. публикацията „Случаят Илонка Джалева“). Папазова се опитва да изясни същността на твърде често използваното от нея основание при уволнения: „Уронване престижа на институцията и злоупотреба с доверието на директора“ и се опитва да подкрепи твърденията си с документи. Макар Мариела Папазова да дава вид, че с инициирането на дискусията се стреми към диалог, когато се стига до коментар по отношение на тези, които е уволнила, диалогичната атмосфера е рязко суспендирана от репликата на и.д.д.: „Не съм длъжна да ви давам обяснения.“. Изпадналата в изумление аудитория желае възникналите въпроси около уволненията на преподаватели да бъдат изяснени, но и.д.д. Папазова отговаря, че присъстващите инакомислещи на срещата, са манипулирани, като стоварва обвинението върху техните учителите и „помиите, които се леят във Фейсбук“. Когато и.д.д. Папазова е призована да уточни своите обвинения и да посочи конкретните според нея манипулатори и манипулирани, отговор не последва.

След известна суматоха в стаята, участниците на дискусията се разделят на две ясно изразени страни - една, която подкрепя и.д.д. Папазова и друга, която е несъгласна с някои аспекти или с цялата политика, провеждана от ръководството. Когато вниманието на г-жа Папазова бива най-после насочено към спора, тя е призована да вземе някакви мерки срещу спорещите групи. Папазова отговаря, че не забелязва никакво разделение. Броени минути след това, Мариела Папазова се обръща към присъстващия учител Иван Илиев, поканен от нея на срещата, с думите: „Добре е, че и г-н Иван Илиев е тук, като представител на противниковия отбор“. След изказване на ученик от XI клас в подкрепа на споменатия преподавател, той бива възнаграден с бурни аплодисменти от цялата зала.


Тъй като ръководството не предоставя на учениците никаква друга информация, на тях не им остана нищо друго, освен да приемат за достоверно това, което е налично като информация в публикациите във Фейсбук и в интернет пространството. Кирил Галев, учител по старогръцки език, с висок глас изяснява на аудиторията, че учениците са никои, че нямат права, че „посредствеността ражда посредственост“, след което уточнява, че именно учениците са посредствени и с мания за величие. Недвусмислено подчертава, че същите тези „манипулирани“ ученици са незавършени личности, без каквито и да е права, нахални най-вече с това, че се интересуват от случващото се в тяхното училище.

Следват коментари от присъстващите, в които настоящото управление на НГДЕК е отъждествено с тоталитарна власт. Повечето от задаваните въпроси са подминати от и.д.д. с ирелевантни коментари: „Е, сега още някоя клюка ще пуснете за мен, освен че правя оргии с дванадесетокласниците!“, „Вие първо спрете да пушите трева в храстчетата, после ми говорете!“ и др., които може да са допустими в неформален разговор, но на служител, заемащ такъв пост, съвсем не подобават. Камо ли в разговор с ученици.

Следва спор, който ясно демонстрира ескалацията на конфликта:

При невинна забележка на ученичката от XII клас Савина Петкова, и.д.д. Папазова се обръща към нея с думите: „Теб, Савина, изобщо не съм те канила!” В отговор ученици питат: „А тези защо са поканени?”- визирайки Кирил Галев и др. преподаватели. „Кои са тези?!?“ – пита и.д.д. Папазова. „Които стоят зад Вас, г-жо Папазова!“ – уточняват учениците. Мариела Папазова призовава преподавателите: „Колеги, моля, не стоите зад мен, че тук колегите се притесняват!“. В последствие учениците питат с недоумение: „А защо хора, които са отдавна за изключване, не са изключени, а сега стоят зад Вас?“. И.д.д. Папазова, като разбира, че учениците имат предвид ученик, провинил се с подаване на фалшив сигнал за налична бомба в сградата на училището, отвръща: „Николай, ако него визирате, бе наказан!“. Следва дълго оправдаване, от страна на Мариела Папазова. Не става ясно защо биват толерирани провинили се ученици с непристойно поведение, а отличаващите се с добро поведение и отговорност към учебните занятия биват лишени от трибуна, заради инакомислието си.

След известна суматоха става ясно, че срещата приключва. Учениците започват да се разотиват. Пред тях обаче остава един съществен избор – между лесното и правилното. 

петък, 22 март 2013 г.


СЛУЧАЯТ ИЛОНКА ДЖАЛЕВА17 септември 2012

В първия час на IX в клас, след началото на новата учебна година, класният ръководител Илонка Джалева (преподавател по физическо възпитание и спорт) запознава учениците си с промените, настъпили през лятната ваканция, в резултат на жалби от родители. След настъпили проверки отстрана на МК, се решава индексацията на отделните паралелки да бъде не с латински букви, както е било досега (A, B, C, D), а с български (А, Б, В, Г). Освен това са сменени преподаватели по музика, английски, латински език и др. Въвежда се електронен дневник, чрез който да се следи стриктно за присъствията и отсъствията на учениците. Учебните практики (ако ги има) ще съществуват под друга форма.

Ученичка от класа на г-жа Джалева е рожденичка и пита дали може да излезе преди края на часа, за да почерпи новия изпълняващ длъжността директор на НГДЕК Мариела Папазова. След като й е разрешено, тя отива в директорския кабинет. В кабинета е и Ирина Абаджиева Репуц, председател на Училищното настоятелство. Ученичката използва повода, за да попита и.д.д. за родителските жалби, за причината, поради която няма да има учебна практика в Турция, за ролята на Абаджиева-Репуц в случващото се, без да знае, че същата присъства в кабинета.

28 септември 2012

Илонка Джалева получава Заповед №24 от 20.09.2012 г., издадена от и.д.д. Папазова, с която на осн. чл. 193, ал. 1 от КТ, във връзка с твърдение за  извършено от г-жа Джалева нарушение, й е наредено да представи на директора писмени обяснения във връзка с дезинформиране на ученици от гимназията и уронване престижа на ръководството”.

В опит да изясни за какви свои действия следва да даде обяснения г-жа Джалева, Мариела Папазова посочва случката в директорския кабинет от 17.09.2012 г. На и.д.д. е обяснено, че г-жа Джалева, тъй като не е свидетел на случилото се в директорския кабинет на 17.09.2012г., няма как да знае какво е казала горепосочената ученичка, както и да отговаря за нейните думи, оценки или действия.

С вх. № 361 от 12.10.2012 г.  Илонка Джалева  депозира поисканите й писмени обяснения, в които изразява становището си във връзка с текста на заповедта. Също така от и.д.д. е поискано да посочи конкретни действия на г-жа Джалева, в качеството й на преподавател по физическо възпитание и спорт, на класен ръководител на IX в клас, които да обосноват твърденията, че е извършила „дезинформиране на ученици от гимназията и уронване престижа на ръководството“.

Г-жа Джалева не получава никакъв отговор на това си искане.

5 октомври 2012

Състои се протест на учениците от НГДЕК „Константин Кирил Философ”, на който има представители от всички випуски. Учениците са въвлечени в измислен и преекспониран конфликт. Не е направен опит за овладяване на настъпилата ситуация, отстрана на ръководството в лицето на М. Папазова.

9 октомври 2012 

След провеждането на отложена родителска среща, на оперативка на Педагогическия съвет, Илонка Джалева  разбира, че й е отнето класното ръководство на IX в клас, въпреки че изпълнява тази длъжност в предходната учебна година, както и в началото на учебната 2012/2013г. Не й е връчена заповед, както и не са изяснени мотивите на и.д.д. Папазова за освобождаването на г-жа Джалева от класно ръководство.

30 октомври 2012

Излиза публикация във вестник „Телеграф” със съмнителна достоверност, в която учители от НГДЕК „Константин Кирил Философ” са обвинени в неморално поведение. Публикацията съдържа твърдения за финансови злоупотреби, в това число недоказани обвинения срещу директора в майчинство Силвия Бакърджиева-Соколова.

6 ноември 2012

На седмичната оперативка, Илонка Джалева  задава въпрос към ръководството, относно наличието на доказателства за финансови злоупотреби на Силвия Бакърджиева-Соколова и по-конкретно обвинението за наличие на „далавери“ със закупуването на нафта за отопление на гимназията. Г-жа Джалева обръща внимание на това, че е редно авторът на статията да бъде запитан за достоверността на информацията, която представя в своята публикация. В случай, че твърденията не бъдат доказани, е редно да се отрекат като клевета, уронваща престижа на НГДЕК. Тогавашният пом.-директор по административната дейност Кирил Прибойски, който отговаря за отоплението на училището и лично е присъствал на всички доставки на нафта, твърди, че ще попита доставчика. Дава неясни и несвързани обяснения.

16 ноември 2012

В междучасието между шестия и седмия учебен час, в кабинета на преподавателите по физическо възпитание и спорт връхлита ръководството, в лицето на и.и.д. Мариела Папазова, пом.-директора по учебната дейност Нели Славеева и пом.-директора по административната дейност Кирил Прибойски, като връчват на Илонка Джалева запитване с изх. №1091 от 16.11.2012 г.  за писмено обяснение, касаещо твърдения , че „не се съобразява с утвърдените от ръководството правила за статута на освободените от час, заключва  учениците в съблекалните и салона, и се държи  неуважително с тях.“. Пом.-директорът Кирил Прибойски пита на висок глас: „Вие ли сте най-великите тук!? Това да не ви е казарма!?“ и поисква обяснение защо преподавателите по физическо възпитание и спорт заключват вратата на съблекалните и салона. Илонка Джалева се опитва да обясни, че вратата се затваря/отваря отвътре и не е заключена, но той продължава да крещи, след което Илонка Джалева му казва, че няма намерение повече да го слуша, без значение колко силно ще крещи. Тя обяснява на ръководството, че всичко това не отговаря на истината, но въпреки това и.д.д. Папазова си позволява да забрани на г-жа Джалева, при това абсолютно неоснователно, да изпитва учениците на норматив 300 м., задава обиден  въпрос ( „Вие малоумни ли сте?“) и отправя закана: „Предупреждавам те за последен път.“.

20 ноември 2012

С отговор с вх. №437 от 20.11.2012 г. Илонка Джалева отговаря на запитването на и.д.д. Папазова, като разяснява следното:

     1. Не отговаря на истината твърдението, че „не се съобразявам с утвърдените от ръководството правила за статута на освободените от часовете по физическо възпитание и спорт ученици”.
Издадената от и.д.д. Папазова Заповед №55 от 09.10.2012 г., с която са определени правилата за статута на освободените от часовете по физическо възпитание и спорт ученици, е връчена  на преподавателите по съответния предмет, едва на 13.11.2012 г., като в същото време пом.-директор Славеева ги уведомява, че изпълнението на същата заповед ще започне от 19.11.2012 г., поради необходимостта от допълнителна организация и администриране на дейностите, във връзка с изпълнението й.
          На 16.11.2012 г., в 9.20 ч., Илко Иванов връчва нов списък с имената на учениците, освободени от часовете по физическо възпитание и спорт, в който вече фигурира и името на ученичката Емона Карагьозова от IX б клас, като първата страница от приложения списък е заменена с нова. Единствено по отношение на Емона Карагьозова от IX б клас, чието име не фигурира в списъка на учениците, освободени от часовете по физическо възпитание и спорт до 9.20 ч. на 16.11.2012 г., не са приложени правилата за статута на освободените от предмета, посочени в заповед №55 от 09.10.2012 г. Часът по физическо възпитание и спорт на учениците от IX б клас, проведен на 16.11.2012 г., приключва в 8.40 ч. и тъй като ученичката Емона Карагьозова отсъства от този час, без да е посочена в списъка на освободените, Илонка Джалева нанася нейното отсъствие в дневника на класа.
     
      2. Не отговаря на истината твърдението, че „Илонка Джалева заключва учениците в салона и съблекалните”. Външната врата на салона по физическо възпитание и спорт не се заключва, а поради съображение за сигурност  е монтирана така, че да може да се отваря и затваря само откъм вътрешната страна. Тази врата се затваря след  биене на втория звънец за началото на учебните часове и никога не се заключва.
     Вратите на съблекалните действително се заключват, поради зачестилите в миналото кражби на лични вещи на учениците, но само след като преподавателите се уверят, че в съблекалните няма ученици.
     
    3. Не отговаря на истината твърдението, че „Илонка Джалева се държи неуважително с учениците”. Зад тези обвинения не стоят обективни факти и ясно индикирани обстоятелства.

Началото на февруари 2013

Поради заболяване на Галина Банкова е предложено на и.д.д. Папазова същата да бъде заменена от Ваня Давидова (треньор по баскетбол), която да поеме секцията по баскетбол и да ръководи училищните отбори за юноши и девойки, предвид предстоящото участие в баскетболния турнир в Американския колеж и зоналното първенство по баскетбол. Първоначално Мариела Папазова одобрява, но след това съобщава на ученик от баскетболния отбор за юноши, че секциите по баскетбол ще бъдат ръководени от треньори от БК „Левски”, при това без заплащане. Действително има едно занятие, ръководено от Тони Дечев – пом.-треньор на Константин /Тити/ Папазов, брат на Мариела Папазова. Учениците са доволни и ентусиазирани.

5 февруари 2013

С две молби с вх. № ЧР-0105  и вх. № ЧР-0106,  Илонка Джалева моли да й бъде разрешено ползване на платен годишен отпуск, като за него е подадена заявка за включване в графика за ползване на платените годишни отпуски през 2013г., както и  за ползване на неплатен годишен отпуск за участие в зимен семинар на футболните съдии в България.

Един ден преди началото на поискания платен годишен отпуск, и.д.д. Папазова отказва ползването и на двата поискани отпуска на основание чл. 88, ал.3 от „Правилника за вътрешния трудов ред“ на НГДЕК.

След направена проверка се установява, че повече от два месеца след началото на годината, и.д.д. Мариела Папазова не е изготвила и одобрила графика за ползване на платените годишни отпуски за 2013г., въпреки подадените заявки от всички учители още през месец декември 2012 г., респективно планирането на отпуските така, както е заявено. Липсва и заповед за приемането и утвърждаването на „Правилника за вътрешния трудов ред“ на НГДЕК, на основание на който е отказано ползването на отпуск на Илонка Джалева.

6 февруари 2013

От начало на втория учебен срок е назначен и нов учител по физическо възпитание и спорт - Красимира Дечева, съпруга на пом.-треньора на Константин /Тити/ Папазов, брат на Мариела Папазова.

Мотиви за назначаването на нов учител липсват, неясно е и наличието на основание за назначаване на такъв, предвид утвърдените нормативи. Липсва информация за уведомяване на РИО и бюрата по труда за обявено свободно работно място за учител по физическо възпитание и спорт в НГДЕК .

11 март 2013

И.д.д. Мариела Папазова иска устни обяснения от Илонка Джалева относно участие на отбора по баскетбол на НГДЕК „Константин Кирил Философ” за юноши на турнира, проведен в периода от 7 до 10 март 2013 г. в Американския колеж, гр. София.

При участието на отбора по баскетбол в горепосочения турнир, Мариела Папазова променя списъка на учениците от отбора по собствена инициатива, като включва нови имена на ученици, които не фигурират във вече представения списък, респективно в застраховката за участие в турнира.

Обясненията са дадени и за тях е съставен протокол. Още в същия ден, на Илонка Джалева е връчена заповед №330 от и.д.д. Папазова, с която й е наложено наказание „предупреждение за уволнение” за извършено неизпълнение на законните разпореждания на работодателя (такова не е посочено), злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието (не са посочени конкретни злоупотреби и уронвания) и системно неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и нормативни актове, и в длъжностната характеристика (конкретно системно неизпълнение не е посочено). Първоначално заповедта е оформена като ‚връчена при отказ‘, без г-жа Джалева да е засвидетелствала такова отказване.

14 март 2013 

По искане на Илонка Джалева, три дни след съставянето му, й е предоставено копие от протокола за дадените от нея устни обяснения в процедурата по налагане на дисциплинарно наказание.

Записаното в протокола не отговаря на дадените обяснения. На въпрос към членовете на комисията, подписали същия протокол, защо е записано твърдение, което г-жа Джалева не е изказвала, те отговарят, че така им е казано от и.д.д. Мариела Папазова. На Илонка Джалева не е разрешено да нанесе възраженията си върху протокола. С допълнителни писмени обяснения Илонка Джалева изяснява участието си в посочената като конфликтна от Мариела Папазова ситуация и моли съдържанието на съставения протокол с дадените от нея устни обяснения в дисциплинарното производство да бъде приведено в съответствие с действително изложеното от Илонка Джалева. Моли още да бъдат предприети действия по изясняване на спорните обстоятелства, както и да бъдат изслушани всички участници в посочения от и.д.д. Мариела Папазова конфликт.

От и.д.д. Папазова отговор на това искане не е получен.

18 март 2013

По време на учебните часове по физическо възпитание и спорт, Илонка Джалева губи гласа си и след края на работното време посещава личния си лекар. Загубата на глас е професионално заболяване на учители, актьори и оперни певци. Илонка Джалева получава болничен лист за четири дни, тъй като професията й не предполага мълчание в час и го представя в НГДЕК още на 19 март 2013 г.

25 март 2013

И.д.д. Папазова връчва заповед на Илонка Джалева за писмени обяснения до края на деня, за това какво е правила през четирите дни, когато е била в платен отпуск по болест. В 14.00 ч. г-жа Джалева предава своите писмени обяснения. В същия момент й връчват готова заповед за наказание ,,дисциплинарно уволнение”, мотивирано от съмнения на Мариела Папазова дали Илонка Джалева е била наистина болна, тъй като е забелязана на обществено място. И разбира се познатото вече основание от предходни уволнения - уронване на престижа и злоупотреба с доверието на директора.


Илонка Джалева е преподавател по физическа култура /ФВС/ в НГДЕК „Константин Кирил Философ” от 1998 г. Под нейно и на др. преподаватели по физическа култура ръководство, отборите на гимназията са спечелили огромен брой купи и награди, които допринасят за престижа на НГДЕК „Константин Кирил Философ”
Илонка Джалева е бивш международен съдия по футбол в периода от 1998 до 2008 г., с участие на два четвърт финала и един полуфинал в Шампионска лига по футбол за жени. 

петък, 15 март 2013 г.
ДО
господин Вежди Рашидов
Министър на културата

Копие до:
господин  Митко Тодоров
Заместник-министър на културата

Копие до:
госпожа Красимира Филипова
Директор но Дирекция
“Сценични изкуства и творческо поколение”

Копие до:
господин  Румен Джуров
Държавен експерт в Направление “Творческо поколение”

Копие до:
госпожа  Ралица Базайтова
Държавен експерт в Направление “Творческо поколение”

Копие до:
госпожа Мариела Папазова
Директор на НГДЕК “Константин Кирил Философ”


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

относно приетия нов Учебен план на НГДЕК “Константин Кирил Философ”


На заседанието на Педагогическия съвет на 14 септември 2012 г. беше гласуван Учебният план за учебната 2012/2013 г., който следваше Типовия учебен план на НГДЕК “Константин Кирил Философ”, подписан от Министър Стефан Данаилов и валиден от учебната 2008/2009 г., с малки терминологични корекции в обяснителните бележки. По време на дискусията бяха изложени аргументи, че такива корекции са незаконни, тъй като Учебният план се изпълнява изцяло след подписването му от Министъра на културата. Председателстващата Съвета Помощник-директорката по учебната дейност г-жа Славеева, а не Председателят на Педагогическия съвет, а именно Временно изпълняващата длъжността Директор на гимназията г-жа Папазова, както е изискването на чл. 147, ал. 2 от ППЗНП,  обаче обясни на членовете на Педагогическия съвет, че експертите в Министерството на културата устно са й разрешили да гласуваме тези промени, което противоречи на чл. 18, ал. 5, т. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и чл. 101, ал. 4 т. 2 от ППЗНП.
На заседанието на Педагогическия съвет на 25 септември 2012 г. изненадващо беше предложен за гласуване нов Учебен план за учебната 2012/2013 г., валиден само за осми клас, в който вече бяха нанесени сериозни промени в частта “Разпределение на часовете” без предварително Педагогическият съвет да беше запознат с него, т.е. следвана беше недемократичната практика, въведена от бившата Директорка на гимназията г-жа Тончева, Учебният план да се изготвя от комисия от Директорите и формално да се гласува от Педагогическия съвет. Директорката на гимназията г-жа Бакърджиева обаче миналата година, когато експертите в Министерството на културата я предупредиха, че Учебния план на НГДЕК “Константин Кирил Философ” не отговаря на Наредба № 6, въведе демократична практика, а именно, назначи комисия, в която участваха Директорите и представители на Методическите обединения, която да изработи нов Учебен план, като след изработването му, той ще бъде размножен и качен в сайта за учителите, за да могат участващите в Педагогическия съвет предварително да се запознаят с него. Работата по изготвянето на нов Учебен план беше преустановена поради изчакването на новия Закон за народната просвета, макар че вече бяха изработени работни варианти на нов Учебен план. Тази демократична практика би била много ползотворна за Временно изпълняващата длъжността Директор на гимназията г-жа Папазова и за Помощник-директорката по учебната дейност г-жа Славеева, тъй като първата дълго време беше прекъснала връзката си с гимназията, а втората почти не познава характера и насочеността на НГДЕК “Константин Кирил Философ”. Но в този дух на ново-старо управленчество участниците в Педагогическият съвет получиха по един екземпляр на четирима участници от новия Учебен план, когато вече процедурата беше започнала и се гласуваха други документи, така че беше трудно участниците в Педагогическия съвет да се концентрират върху промените в Учебния план. Дотук неточностите са следните:
1.  Не беше издадена заповед за Комисия по изготвяне на новия Учебен план;
2. Участниците в Педагогическия съвет не бяха информирани предварително за промените в Типовия учебен план, за да имат време писмено да представят своите възражения, които да бъдат разгледани от Комисията и да бъдат нанесени необходими-те промени или тя да излезе с предварително мнение;
3. Участниците в Педагогическия съвет не бяха информирани предварително за промените в Типовия учебен план, за да могат те мотивирано, а не формално, да гласуват.
По новия Учебен план почти нямаше дискусия, имаше само няколко забележки по неточности в него, но представящата новия Учебен план Помощник-директорката по учебната дейност г-жа Славеева ги отхвърляше с два аргумента – първо: че Учебният план точно следва Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и второ: че Учебният план е подписан от двама министри – Министъра на културата и Министъра на образованието, младежта и науката. Неточностите са следните:
1. Учебният план не следва точно наредба № 6:
– учебният предмет “информатика” по Наредба № 6 се изучава в ІХ клас по 2 часа, а в Учебния план – в Х и ХІ клас по 1 час;
– учебният предмет “география и икономика” по Наредба № 6 се изучава в VІІІ клас 1,5 часа, а в Учебния план – 2 часа, но предметът не е специален за гимназията и не отговаря на характерната й насоченост; 
2. Учебните часове в девети клас са 35, което противоречи на Седмичното разписание на учениците, като ги лишава от часа на класа. Според нас е неистинно твърдението на г-жа Славеева, че експертите в двете Министерства са се договорили помежду си часовете в девети клас да са с този норматив;
3. Твърдението на г-жа Славеева, че двамата Министри са подписали документ, който не е минал процедурите по гласуване от Педагогическия съвет и проверки от експертите в двете Министерства, е, меко казано, несериозно, тъй като противоречи на чл. 18, ал. 5, от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и чл. 101, ал. 4 от ППЗНП. В подкрепа на това наше убеждение е фактът, че един от нас, г-н Радев, поиска да ни се предостави копие на новия Учебен план с гриф на всяка страница “Вярно с оригинала”, но такъв документ не беше предоставен, така че да се удостоверят подписите на двамата Министри. Според нас това твърдение на г-жа Славеева сериозно уронва авторитета на уважаваните Министри.
След това се премина към гласуване на новия Учебен план, без да се гласува отмяна на решението на Педагогическия съвет от 14 септември 2012 г. за приемането на Учебния план за учебната 2012/2013 г., което противоречи на чл. 152, ал. 3 от ППЗНП. Гласуването започна Временно изпълняващата длъжността Директор на гимназията г-жа Папазова. След като се оказа, че гласовете “за” са недостатъчни за приемането на Учебния план, г-жа Папазова направи реплика към негласувалите “за” колеги, което е нейно право като Председател на Педагогическия съвет, без да прави предложения за промяна в Учебния план. След това думата взе г-жа Славеева и обяви гласуването за недействително, тъй като била нарушена процедурата поради призива на Временно изпълняващата длъжността Директор, след което подложи гласуването отново, като го водеше самата тя, а не Председателят на Педагогическия съвет, а именно Временно изпълняващата длъжността Директор на гимназията, както е изискването на чл. 147, ал. 2 от ППЗНП.
       Очаквахме, че новият Учебен план логично ще бъде въведен през следващата учебна година, тъй като експертите в Министерството на културата и Министерството на образованието младежта и науката не ще имат технологическото време да го прегледат и одобрят, но се оказа, че той влиза в сила през тази учебна година, тъй като Седмичното разписание на учениците в осми клас беше променено в сила от 01.10.2012 г. според новия Учебен план.
          Основният ни аргумент е, че учебната година започна на 15 септември, а Учебният план за осми клас за учебната 2012/2013 г. беше приет на 25 септември 2012 г. и влезе в сила от 01.10.2012 г., като учениците вече две седмици бяха обучавани по действащия Учебен план от 2008/2009 г., което противоречи на чл. 20, ал. 1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 Уважаеми господин Министър, молим Ви да се намесите, като обявите гласуването на Учебния план, валиден за осми клас на НГДЕК “Константин Кирил Философ” за учебната 2012/ 2013 г., за нищожно и отмените Учебния план на НГДЕК “Константин Кирил Философ”, приет на 25.09 2012 г., на основание на чл. 37, ал. 8 от Закона за народната просвета поради нарушените следни закони, правилници и процедури:
1. Нарушен е Законът за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план в следните членове:
– чл.18, ал. 5;
– чл. 20, ал.1.
2. Нарушен е ППЗНП в следните членове:
– чл. 101, ал. 4, т. 2
– чл. 147, ал. 2;
 чл. 150, ал. 1;ПРОЕКТ ЗА ОТВОРЕНО ПИСМО

(Публикуваме черновата на Отвореното писмо до МК, която в разширена и подробна форма предава случващото се в НГДЕК)


Уважаеми г-н министър Рашидов,
Ние, учителите от НГДЕК „Константин Кирил Философ”, се обръщаме към Вас във връзка с действията на и.д.д. Мариела Папазова и ръководството като цяло, като Ви молим за спешна намеса и помощ. Тъй като сте лично много добре запознат с лятната предистория на встъпването в длъжност на и.д.д. Папазова, ще Ви я спестим и направо ще пристъпим към многобройните недопустими нарушения, които директор Папазова направи и допусна оттогава до днес. Преди това само ще си позволим да припомним, че крайният резултат тогава беше едно сериозно напрежение между ръководството на училището и учителите от една страна /защото тогава те бяха на една страна/ и председателя на Настоятелството Ирина Абаджиева-Репуц, съпътствана от неколцина майки, от друга. Това напрежение бе резултат от продължителен процес на опит за конфронтация от страна на тези майки с нас, учителите на НГДЕК „Константин Кирил Философ”. Причината за тази конфронтация остава в тайна и до днес, но нейният пик бяха – по думите на директор Папазова и останалото ръководство – „огромен брой” жалби, подадени от същите майки и г-жа Репуц през лятната ваканция на 2012 г. На официалната среща в Министреството на културата, което реагира на проблема своевременно, загрижено и компетентно, Вие самият ясно дефинирахте като спешна основната задача пред г-жа Папазова и нейните помощници: да свали напрежението, да овладее процеса и да осигури една спокойна учебна година за всички учители и ученици, особено в контекста на предстоящите матури за 12 клас. Вие акцентирахте особено върху атмосферата, в която учат децата и върху това да не се допуска те да бъдат въвличани в подобни спорове и конфронтации. Точно това г-жа Папазова не само не направи, но дори постигна обратното: увеличи напрежението до степен на нетърпимост, процесите всъщност овладяха нея и в резултат на това всички випуски на училището бяха и са дълбоко разтроени, особено 12 клас. Накрая и бе допуснато учениците да бъдат въвлечени под формата на протест в подкрепа на директор Папазова и ръководството на двора в деня на родителска среща. Така само за по-малко от два месеца и половина и.д.д. Папазова произведе толкова история, че за да не се удавим в хронологията и фактологията на събитията, ще ги групираме по теми.

I.                    ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Първите стъпки на г-жа Папазова по отношение на учениците, които после бяха наречени „смели реформи”, бяха три

  1. Тя отмени всички наказания на педагогическия съвет от края на миналата учебна година /което урони авторитета на педагогическата колегия като цяло/.
  1. Осигури учениците, останали на поправителен изпит по старогръцки език, да бъдат изпитани от преподаватели от СУ „Климент Охридски”, вместо от учителите си /което освен всичко друго засегна достойнството на тези преподаватели/
  1. Нововъведе на практика безконтролен способ за местене на учениците от група в група само на основание своето желание и симпатии към учителите.Независимо от основателността или неоснователността на тези действия, ние като педагози обърнахме внимание, че тези стъпки са опасни, защото могат да искушат учениците, че правият път е лесният път. Изтъкнахме, че освен какво се прави /против което не бяхме/ е много важно и как нещо се прави /против което бяхме/. Не бяхме чути. Но симпатиите на децата не закъсняха, особено когато г-жа Папазова прекарваше доста от времето си като зрител на футболния турнир на училището и особено когато позволи на учениците да се почерпят с шампанско по повод финала на турнира.
Така се стигна и до протеста на учениците, на който имаше представители от всички випуски. Не смеем и до днес да твърдим, че самата г-жа Папазова и ръководството имат нещо общо с тези протести, но все пак има безспорни неща: бе допуснато учениците да бъдат въвлечени, не бе овладяна ситуацията дори с един опит за това от нейна страна и е факт, че г-жа Папазова управлява училището един месец, а вече имà нужда от подобна подкрепа. Това е скандално и издава липса на управленски умения и компетенции.
Междувременно г-жа Папазова и ръководството като цяло нагнетиха ситуацията във випуска на 9-ти клас до такава степен, че в крайна сметка един ученик от този випуск бе поставен да преподава предмета музика на своите съученици, докато директорът намери истински учител. Припомняме, че г-жа Папазова получи инструкции от Вас да оправи нередностите дотук и тя в началото на годината отстрани предишния преподавател по музика, защото не е имал педагогическа правоспособност, което тя направи. Но не е получвала заръки да произвежда нови по-тежки такива, допускайки деветокласник без висше образование да преподава. Което тя не направи. Накрай тя стовари върху учениците емоционалната отговорност да са виновни за напускането на преподавателя, назначен от нея, обръщайки се към тях с думите, че смята техните постъпки за предателство спрямо нея. Ученикът и до днес отсъства от своите собствени часове, докато преподава по музика, тъй като отказва да може да бъда на две места едновременно. Иззад тази случка надзърта нещо повече от некомпетентност и липса на умения. Оставяме на Вас да преценте какво именно.
В същия випуск учениците са озадачени и от епизод с г-н помощник-директор Прибойски, който в час е свалил колана си, налагал е чина с него, после е имитирал или наистина се е самобичувал...Може би това е някаква педагогическа мярка, която отправя послание към учениците, но те не са разбрали какво е то.
Нататък г-жа Папазова и ръководството като цяло допуснаха през цялото време на свото управление едни и същи ученици да гастролират през директорския кабинет, да отсъстват от часове, защото все вършат разни важни работи „при директорката”, като най-обезпокоителното е, че г-жа Папазова допусна явен случай на конфликт на интереси и непотизъм: тя отрито протектира председателя на ученическия съвет като бави, възпрепятства и влияе върху сигнал за нарушение на дисциплината на този ученик в час. Върху учителя, докладвал ученика за провинението, който е и синдикален председател, се оказва груб натиск да спре да се занимава със своите синкални „глупости”, като бива обвиняван, че преследва ученика само защото той е син на работодателя на брата на г-жа Папазова. Далеч по-вероятното обаче е обратното: че самата г-жа Папазова протектира сина на човек, спрямо който брат й е икономически зависим. Молим Ви да проверите тази вероятност.
Накрая тя се отнесе пренебрежително към една част от випуска на 12 клас, която се опита по нормален начин, без да протестира по време на час на двора, а като посети директора и говори с него, да искаже мнение в подкрепа на своята учителка по литература, която бе заплашена с дисциплинарно уволнение преди това от цялото ръководство.
В резултат на тези действия, които тук само от благоприличие Ви съобщаваме много наедро, става ясно, че учениците са шокирани, смутени и във всички випуски и класове на практика разделени на фракции: едни подкрепят „реформите” на директора, други – не. Особено болезнено е това разцепление в 12 клас, на който му предстоят моменти на изпитание в матурата и моменти на радост на абитуренските балове. Възможностите и в едното и в другото заедността на випуска да бъде спасена безпощадно изтичат, г-н министър!

II.                  ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

По отношение на нас, учителите, директор Папазова разгърна пълния си арсенал от управленски неумения. Като временно изпълняващ длъжността тя имаше отговорна и трудна, но – осмеляваме се да преценим – по-скромна задача. Вместо това тя влетя в училище и започна още от 03.09.2012г. да обвинява колегията като цяло /с малки изключения/ не просто в аднимистртивни и дребни пропуски, а да намеква колективна вина за събдата на училището ни по причина на моралната некъдърност на учителите като цяло. Съдим за това от реплики, някой от които произнесени на педагогически съвет: „превърнали сте училището в едно нищо”, „правите си каквото си искате от години”, „завинаги ще престанете с ТЕЗИ НЕЩА”, „ще ви оправя всичките”, „превръщате децата във едни франкенщайновци”. Оставаме с впечатление, че г-жа Папазова, която познава изключително спорадично и по слухове ситуацията в училище и преди да се запознае с всеки от нас на практика, вече не изпитва необходимото уважение към много от нас. Съдим за това от репликата „Не изпитвам никакво уважение към вас”.
Още в края на месец август г-жа Папазова освободи трима преподаватели по причина на липса на педагогическа правоспособност, но без знанието на синдикалната организация и на нейния председател. Когато той й обърна внимание, че в нашето училище вече от години има добра практика на диалог между ръководството и синдиката, която не бива да се руши, тя се извини с това, че не познава законите, нито Колективния трудов договор /непознаване, с което тя многократно е фамилярничела пред цялата колегия с цел ние да бъдем небрежни и снизходителни към очаквани пропуски на директора в това отношение/ и обеща, че това няма да се превръща в порочна практика. Преди втората среща в повереното Ви министрество този синдикален председател /Орлин Йорданов/ бе помолен от служител на Министреството да спести коментари на срещата по този въпрос, с което той се съобрази в името на духа на партньорството и взаимосътрудничеството между ръковоството и синдиката. Сега съжаляваме за това, тъй като то допринесе позицията на директор Папазова и на ръководството да се втвърди до степен на заявен от нея едноличен отказ от всякакви разговори с представителя на работниците, последвал преди известно време.
Много бързо след началото на учебната година вместо да се придържа към своето обещание, директор Папазова реши, че дисциплинарното уволнение е единствената мярка, която тя ще прилага. Тя уволни учителя по история в 12 клас Митко Делев без отново да съобщи това на синдикалния председател. Обяснението, което му даде е, че този ден той не е присъствал в училище, бидейки служебно ангажиран другаде. Митко Далев предприе предвидените от закона мерки по защита на своите трудови и човешки права. Около месец и половина след това той бе извикан в 9-то районно полицейско управление да дава обяснения по жалба за психически тормоз над ученичка.
След това директор Папазова освободи еднолично двама класни ръководители по обвинение в уронване престижа на ръководството – формула, която оттук насетне се превърна в алиби за почти всички нейни действия по отношение на учителите. Единственото основание, което г-жа Папазова изтъкваше за всички свои мерки спрямо нас бяха тези прословути жалби от лятната ваканция. Въпреки десетократните искания от страна на синдиката колегите да бъдат запознати с тези жалби, за да могат да дадат обяснения и да се защитят, както и най-вече да се запознаят с официалния отговор на контролните институции, нито едното нито другото бе направено и до ден днешен, освен веднъж, когато директор Папазова даде на синдикалния председател Орлин Йорданов 4-5 жалби по неофициален начин. Това искане бе внесено и писмено в канцеларията на ръководството с Вх.№274/24.09.2012г., на което писмен отговор нямаме и до днес, но устно ни бе обяснено от г-жа Папазова и г-жа Славеева, че цялата документация по жалбите е в Министерството на културата и при нас в училище има някакви откъслечни неща. След като бе насочен към повереното Ви министерство, Орлин Йорданов подаде заявление за достъп до тази информация в деловодството на Министреството на културата. В разговор с г-жа Базайтова му е било обяснено, че тази документация е налична и в нашето училище.
Един от най-сериозните проблеми е, че за всички свои действия директор Папазова всъщност не комуникира с педагогическия колектив или съвет. Почти за нито едно от тях тя не е информирала съвета, да не говорим за обсъждане или опит за единомислие с колектива. От партньор и фактор в училищния живот педагогическия съвет бе сведен до обект на нареждания и заповеди; от естествено поле на дебат и диалог той бе превърнат в сцена на моноспектакъл и монолог, а полето на дебата бе изместено в директорския кабинет, където в тесен кръг започнаха да се „коват” решенията за съдбините на училището. Очевидно е, че г-жа Папазова и ръководството като цяло не се нуждаят от познание на ситуацията вътре в училището, от познаване на законовата уредба, от одобрението и подкрепата на своите учители и действа еднолично и авторитарно. Не можем да не си помислим, че г-жа Папазова следователно разчита на някаква неясна подрепа извън училище и съвсем наскоро индикациите за това вече станаха факт.
По прибързан, необмислен и хаотичен начин и при нарушение на процедурата на гласуването бяха и направени промените в учебния план. Ние раигирахме на това като Ви изпратихме докладна записка, а Министерството уважи аргументите ни и върна направените поправки. Въпреки това ръководството не изпълни Вашето нареждане, тъй като в момента 8-ми клас учи според тези върнати от Вас поправки. Но най-важното е, че тази наша докладна записка, подписана от група учители, стана основната причина за протеста на учениците на двора. По някакъв начин, който молим да изясните, учениците са оставени с впечатлението, че това е подписка на учителите за искане на оставката на Мариела Папазова. Въпреки очевидната неистина и до днес много от тях смятат така, защото на нас ни бе изрично забранено да информираме учениците тъй като това е „изтичане на информация”, а ръководството явно също не е разяснило това заблуждение.
Г-жа Папазова на практика спря да говори и общува с учителите още в края на месец септември и единствен прийом за разговор с тях стана заповедта за писмени обяснения. Такава до сега получиха повече от 10 учители и то напълно смехотворни поводи, за които би било достатъмчно устно обяснение, да не кажем, че изобщо няма нужда от такова. Например колега е дочул от хора от квартала, че на следващия ден няма да има ток и от чиста загриженост е споделил в неформален разговор за това с директор Папазова. На другия ден получа заповед да даде писмени обяснения от кого има тази информация, защо я разгласява и т.н. Няма да коментираме това!
Директор Папазова заплаши с уволнение в присъствието на синдикалния председател Орлин Йорданов Надя Кюлафлиева, учител по френски език, заплаши и заплашва и до днес Анета Иванова, преподавател по литература в 12 клас, като последната нито е уволнена, нито е в отпуск, но вече втори ден не е допускана до работа, като й се дават заповеди за писмени обяснения, след като директорът вече е получил такива и е получил в допълнение и устни /по негово изрично настояване да са устни/, дават й се задачи като класен ръководител по ученическите дела за минали години, а същевременно на нейно място преподава друг преподавател, неясно как назначен. По време на срещата с Анета Иванова Мариела Папазова се обръща към Орлин Йорданов с думите „И хич не си мисли, че синдкалнатата ти защита ще ти бъде достатъчна, защото няма да бъде. Изобщо от днес спирам да говоря с теб по синдикални въпроси.”
Така стигаме до петък, 23.11.2012г. когато в училището ни дойде брата на г-жа Папазова, Константин Папазов /по известен в обществото като Тити Папазов/, който буквално вилня в директорския кабинет, коридорите на училището и сред учители в междучасието. Човешкият език не е в състояние да изрази правдиво поведението на Константин Папазов. Ние също не се наемаме. Но всички сме шокирани, потресени и безкрайно омрезени от това, което той каза и направи. И все пак, нека Ви предадем само „върха на айсберга”. Към края на учебния ден синдикалния председател е извикан в директорския кабинет от Мариела Папазова под предлог да му бъде връчена жалба против него, адресирана до РИО, Министерство на културата и други институции. Тя така и не му бива нито връчена, нито е запознат изобщо с нея. Вътре той заварва двама души, които са му представени като експерти от МОМН, дошли за нещо „съвсем друго”, самата Мариела Папазова и г-н Папазов. Още от вратата Папазов започва да заплашва по изключително груб и недопустим начин Орлин Йорданов, като го нарича „момченце”, „манипулатор” и директно /сякаш е директор/ му нарежда да „престане да развява тия синдикални знамена”, а също така, че той смята да „оправи всички учители, които тормозят сестра му”, „защото кравата, която давала мляко, вече не давала”, „църквата, в която сме се кръстели вече била затворила” и също спомена в случай на неше недоволство за някакъв арменски поп...Било му е обърнато внимание, че арменската църква е монофизитиска и от векове не се намира в молитвено общение с православната...Синдикалният председател моли г-н Папазов да коригира тона си като за това апелира за намеса на служителите на МОМН. Те не реагират изобщо. Г-н Папазов иронизира ситуацията като изтъква смелостта си да си говори както си иска „пред свидетели” и подканя синдикалния председател да говори и той така смело и свободно. Това подканяне той отправя на три пъти, като натъртва, че има „свидетели”. Тогава Папазов казва „Ти кво си мислиш, бе..че Янка Такива ще те защитава? НЯМА ДА ТЕ ЗАЩИТАВА!”. Това го подсеща да се обди на г-жа Янка Такева по телефона и да започне да й крещи и да й държи сметка защо била защитавала този председател. После дава телефона на Мариела Папазова, която провежда разговор с Янка Такева. През това време Константин Папазов вменяма на Орлин Йорданов мотиви, според които той преследвал и тормозил ученика Петър Джиджев, председател на Ученическия съвет, не за друго, а само защото е син на Иван Джиджев, ръботодател на самия г-н Папазов и с поток от нечленоразделни звуци поисква Орлин Йорданов незабавно да оттегли оплакването си към този ученик и да прекрати всякакви опити случаят да се разглежда на педагогически съвет. Започва разпит на Орлин Йорданов за случаят с ученика, при който единият от служителите на МОМН демонстрира детайлни познания по този случай, въпреки че е в училище този ден за съвсем други неща. Орлин Йорданов получава няколко въпроса от този служител по темата за обсъждания ученик. След разговора с Янка Такева г-жа Папазова се връща и понечва да запознае Орлин Йорданов с жалбата, за което е бил извикан. Тогава същият слушител на МОМН обяснява на директора, че не е длъжен да прави това. Г-жа Папазова възприема тази гледна точка и отказва да запознае своя учител дори с най-обща информация относно жалбата. Жалбата тя държи в ръце пред себе си на бюрото. Тогава синдикалният председател помолва да бъде освободен и излиза от кабинета. След него тръгва г-н Папазов и пренася разправията в коридора. Тече междучасие и пред ученици и учители той говори на гърба на синдикалния председател, следва го по стълбите, излиза по него навън, където пред учители повтаря сюжета за царквата, кравата и попа, като сега вече адресира посланието си към там намиращите се учители. Там той изтъква, че за нас няма да има никаква милост тъй като той познава лично премиера г-н Бойко Борисов, на когото говори по същия ултамативен начин и дори той, премиерът, стоял и го слушал чинно. Изтъкна още, че предишната вечер е бил на концерт с Вас, г-н Рашидов и като Ви разказал за „далаверите с нафтата” в училищеи Вие сте казал „Тити, уволнявай го тия всичките там поред”. Възможно ли е това изобщо, г-н министър? После той се обърна дружески към наш колега, Бойко Атанасов, с думите: „Абе, Бойко, много свобода си им дал тука на тия, бе..я ги уволнявай всичките, ти си доаейн тука и като кажеш нещо те трябва да стоят и да слушат”. Накрая на това, позволяваме си да кажем, фиаско г-жа Папазова казва на синдикалния председател, че „Да, ДА, Орлине..ЩЕ ИМА ОЩЕ УВОЛНЕНИЯ!!!”

III.                ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИВШИТЕ УЧЕНИЦИ

Контактът с бившите ученици е важен за всяко училище с оглед на приемствеността и традицията. Той е особено важен за нас по причина на факта, че в училището се изучават много специфични и един специален предмет и за нас би било затруднително да намираме преподаватели по тези предмети извън общостта на нашите възпитаници. Особено наложително е този кантакт да се поддържа и развива с отличните от тях, които задълбочават и развиват своите познания и умения. И в това отношение г-жа Папазова прояви странна политика. Още в началото на учебната година на съвет тя се опита да убеди колегията, че не бива да се разрешава на Валентин Калинов, завършил гимназията през 2011г. с отличен успех 6,00 /единствен от своя випуск/, лауреат на две национални олимпиади, победител на националната олимпиада по философия в Шумен, 2010г. и участник в международната олимпиада по философия в Атина, 2010г., да води курс по програма „Успех” понеже няма висше образование. Същата позиция тя зае и по отношение на Димитър Драгнев, завършил през 2010г. с отличен успех 5, 88 и също един от най-изтъкнатите и успешни ученици на НГДЕК. Наложи се г-жа Славеева, пом.директор по учебната част, да разяснява, че по тази програма няма такова изискване за водене на курс. Въпреки това г-жа Папазова настоя на своето и гласува против. След известно време, само защото този бивш ученик на гимназията в разговор по нейна инициатива е имал дързостта да й каже, че не одобрява провежданата от нея политика, директор Папазова издаде заповед за недопускането на лицето Валентин Калинов в сградата на училището, освен в понеделник от 14 до 16 часа, с което ограничи правото му да посещава библиотеката, за която има членска карта. Накрая се закани и че ще отнеме курса на Валентин Калинов. Всичко това издава лично отношение и говори за липса на не управленски, а елементарни социални умения.
Уважаеми г-н Рашидов, както се вижда всички сфери на училищния живот са дълбоко разтроени и поставени под непоносимо напрежение. На практика няма сфера, която е останала недокосната от политиката на г-жа Папазова. Това напрежение трябва да спре, защото ние, учителите, просто не можем да работим така. Искаме просто да преподаваме и да работим и нищо друго. Решително нищо!!! Не искаме да кадруваме и да превишаваме своите права, но настояваме заради децата незабавно да се намесите и да упражните контрол върху тази неконтролируема от нас ситуация като предприемете необходимите мерки. Сигурни сме, че ако това не стане сега, ситуацията ще се влоши, напрежението ще ескалира и възможностите за нормално завършване на 12 клас ще бъдат безвъзвратно профукани. Ние не бихме искали да подновяваме своя апел по друго време, когато той вече ще звучи напълно отчаяно. А отчаянието е лош съветник и безпътица в хаоса.
Като всяко училище и ние имахме и имаме своите проблеми. Част от тях са вътрешни и на тях следва да се обърне сериозно внимание. Но те не са главните проблеми и затова училището ни нямаше нужда да има за директор човек, който се упражнява да играе ролята на „вътрешен министър”, безконтролно прилагащ в училище пълния арсенал от полицейски тактики и практики. Директор, който още с идването си скъсва контакта и прекъсва диалога с всички фактори на училищния живот и за да управлява се нуждае от сила отвън: от ученици на двора,  от свои роднини в кабинета и из коридорите, заплашително спекулиращи с връзки с властта и от медии очевидно няма ресурс и умения да се справя със своите задължения.
Г-н министър, НГДЕК „Константин Кирил Философ” има нужда от „външен министър”, който – на солидните основи на миналата слава – да отвори НГДЕК към Европа, в която има ренесанс на класическото образование и ценности, да възстанови и умножи контактите ни със сродните ни училища в Европа и света и да започне дебата в нашето общество за разрастването на класическото образование.
Молим Ви спешно да се намесите и с бързи и резултатни действия да разрешите този проблем.